Ståstedsundersøkelse

SDA-DNU

 

Høsten 2022

Undersøkelsen er helt anonym og GDPR regulert.

 

-----------------

1. Demografisk info

2. Kirkevaner
  1. 2.3. Når du er fysisk tilstede i kirken, er du med på (flere kryss tillat):      

  1. 2.5. Når du besøker kirken, digitalt, du er med på (flere kryss tillat):      


 

3. Felleskap 

Hvor enig er du i følgende påstander:


4. Din tro4. 11 Hvilke tiltak/verktøy trenger du fra kirken din som ville hjelpe deg å vokse i tro og oppleve et mer levende forhold med Jesus?


5. Kirkeliv og lederskap5.10 Under pandemien kommuniserte unionen og distriktene tilstrekkelig om både nasjonale tilbud og retningslinjer for møter under pandemien.


6. Til sist, hva setter du mest pris på i Adventistkirken?


 

 

 

Takk for at du tok deg tid til å delta i Adventistkirkens ståstedsundersøkelse 2022.

Informasjon du har delt er viktig for at lederne i distrikt og union kan arbeide målrettet og med relevans.

Powered by Cornerstone